Friday, June 12, 2015

A Special Book

(English below.)

הפרויקט של שמיכות אחדות נולד בעקבות אסון נורא.

אך עם כל מעטפה שפתחנו, ועם כל מכתב שקראנו, עולם שלם של אכפתיות נפתח לפנינו, המשתף את כל מדינת ישראל ומגיע רחוק – לארה"ב, קנדה ואנגליה. ככל שמעגל האחדות התרחב, האכפתיות שלכם עודדה אותנו.

חיבבנו כל ריבוע, והודאנו לכל תופרת ששלחה אחד אלינו. השמיכות הן נפלאות, כל אחת מעשה טלאים מושלמת.

הפקנו ספר תמונות של הריבועים כדי שנוכל לזכור כל ריבוע, וכל תופרת, וכל מקום שתרם לייחודיות של שמיכות אחדות. כל משפחה קיבלה עותק של הספר עם השמיכה כדי שיוכלו לראות את ההשפעה של קריאתם לאחדות.

מאד אהבנו את הספר, ובקשנו מחברת ההדפסה, MyAlbum, לתת לכן אפשרות לקנות אותה לעצמכן. פשוט תלחצו על הכפתור (בימין) לפרטים
(אם יש עוד שאלות, תהיו בקשר! unityquiltsisrael @ gmail.com)

אנו מקוות שאתן נהנות לראות את השמיכות בדפוס כמונו. זה נותן לנו אושר גדול לזכור כל ריבוע וכל אישה מיוחדת שיצרה אותם.The Unity Quilts project was born in the wake of a terrible loss.

But with each envelope that we opened, and with each message we read, a whole world of caring unfolded, stretching across the whole of the land of Israel and as far away as the UK, USA and Canada. As our circle of unity grew, we were uplifted by your caring.

We cherished each block, and were grateful to every sewist who sent one to us. The final quilts are magnificent, each one a perfect patchwork of unique blocks.

We created a beautiful photo book so that we could remember each block, and each sewist, and each place that contributed to making the Unity Quilts so special. The Fraenkel, Shaer and Yifrach families received a copy of this book with their quilts, so that they could see the impact of their call for unity.

We love this book so much, we asked the company, MyAlbum, who produced it, to make it possible for you to purchase your own copy. Just click on the button (on the right) for more details! (If you have any questions, you can reach us at unityquiltsisrael @ gmail.com)

We hope you enjoy seeing the quilts in print as much as we do. It was an honour to be part of this, and it gives us great pleasure to remember each block, and each special person who created them.

Thursday, June 4, 2015

Special Day

(English below.)

כתגובה לטרגדיה אותה עברוהמשפחות שעריפרח ופרנקל קיבלו החלטה מודעת להרבות אחדות בעולם היהודיובשל כך קבעו את יום חטיפת הנערים כיום האחדות

בירושלים קוים רצף הרצאות ופאנלים בנושא האחדות; בערב ניתנו פרסים ליחידים וארגונים שפעלו למען אחדות.

היה לנו את הכבוד הגדול להציג את השמיכות למשפחות לפני שעלו לפאנל.

הקדמה קצרה הסבירה לכולם את מטרתנו ליצור אחדות ולתת נחמהוהציגה את מרחב התופרות שהשתתף בפרויקטפתחנו שמיכה אחת להראות לכולםו רחלי פרנקל עלתה לבמה כדי להודות לנו בשם המשפחות.

זה נשמע מהיראכן היהלא אמרנו מילהאבל היה לנו את הכבוד לייצג כל אחת ואחת מכן – המילים שלכןהתפרים שלכןהאהבה שלכןהתקווה שלכן – בפני המשפחות ביום מיוחד זה.

לאחר מכן הייתה לנו את הזכות לשמוע את כל שלושת הזוגות מדברים על תקוותיהם לעתידעומק המחשבההחום והשקיפות שלהם נגעה לליבנוישרעצוב ומלא תקוה בבת אחת - היה מעורר השראה.

התודות שלנו מסורות לכל אחת ואחת ששלחה ריבועלאלו שעזרו לתפור את השמיכותוגם לאלו ששלחו מסרים של אכפתיות ועידודזו היתה חוויה מהממת של אחדות בפועל ואנו מתפללות שכל אחת מאיתנו תמשיך להגדיל אחדות בחיינו היומיומיים.In response to their great tragedy, the Shaer, Yifrach and Fraenkel families made a conscious decision to increase unity in the Jewish world, and so yesterday, the anniversary of the boys' kidnapping, was named Unity Day.

In Jerusalem, a series of lectures and panel discussions focusing on unity took place in the afternoon; in the evening, prizes were awarded to people and organizations that promote and increase Jewish unity.

It was our great honour to be invited to present our Unity Quilts to the families just before they sat on a panel together in the afternoon.

A brief introduction told everyone in the auditorium about our goals to create unity and offer comfort, and described the wide range of quilters who contributed; we opened one quilt to show to everyone, and Racheli Fraenkel came to the stage to thank us on behalf of all the families.

Does it sound quick? It was! We didn't say a word, but were honoured to have the opportunity to represent each and every one of you - your words, your stitches, your love, your hope - directly to the families on such a unique day.

We were then privileged to hear all three couples discussing their hopes for unity in the future. We were touched by their depth of thought, intelligence, warmth and authenticity. Honest and sad and hopeful, all at once. It was humbling and inspiring.

Our thanks, which cannot be expressed deeply enough, go to each and every person who sent us blocks, who helped sew, quilt, and bind these quilts - and also to each of you who sent messages of care and support. This was a beautiful experience of unity in action, and we pray that each of us will continue to enlarge Jewish unity in our daily lives.